DBI

Referenciák

Bartók Udvar

A Bartók Udvar I. tulajdonosa 2018 óta, a DBI Ingatlanhasznosító Kft. Az ingatlan hasznosítása bérbeadással történik. A Bartók Udvar a főváros egyik legsikeresebb irodafejlesztési projektje.

A Dél - Buda ütőerén található "A" és "B" kategóriás irodaházból álló együttes 2008-ban épült, igényes kivitelezésű, prémium irodaház.

Az „A” kategóriás iroda épület, bruttó 6 200 m2 iroda területen 100%-ban bérbeadott iroda állománnyal rendelkezik.

Az épület Bérlői neves nemzetközi és magyar cégek, akik már régóta letették a voksukat a Bartók Udvar mellett, így örömünkre szolgál, hogy bérlői mixünk ilyen magas színvonalú tagokkal rendelkezik.

DPD Logisztikai központ Szekszárd

A DBI Ingatlanhasznosító Kft., mint beruházó a DPD Hungária Kft. megnövekedett igényeinek kielégítésére, egy új korszerű logisztikai központot építtetett Szekszárd-Palánk 01609/3 hrsz-ú telephelyen.

A fejlesztési terület Szekszárd város északi külterületi részén található, gazdasági, ipari besorolású övezetben. Ez a környezet biztosítja a cégeknek, hogy ipari és gazdasági jellegű tevékenységüket biztonsággal folytathassák.

A logisztikai központ csarnokának kialakítása a DPD Hungária Kft. egyedi kéréseinek és igényeinek teljeskörű figyelembevételével lett személyre szabva. A régi telephely bontása 2017 márciusában kezdődött meg, a tervezési munkálatokat 2017 második félévében kezdték el a tervező Váczi Gabriella tervei alapján. Az építkezés 2017 decemberében indult, a DPD központ átadása pedig 2018 májusában megtörtént, így az új épület egy félév alatt megépült. A DBI Ingatlanhasznosító Kft. a generál kivitelező 2-F Bau Kft. céggel egy olyan új cégközpontot épített meg, mely bizton hisszük, hogy pozitív befolyással bír Szekszárd város és az ott élők életére.

Beépítési adatok:

Övezeti besorolás: Gip-4
Telek területe: 9 673 m2
Beépített terület: 748,57 m2 új csarnok épület
Burkolt felületek: 2 911 m2 és 3 837 m2
Beruházó: DBI Ingatlanhasznosító Kft.
Tervező: Váczi Gabriella
Műszaki ellenőr: H-Konstrukt Mérnökiroda Kft. Horváth Rudolf
Generál Kivitelező: 2-F Bau Kft. Wéber Viktor

Üllő tereprendezés 5700 m2-en

Az Euroaszfalt cégcsoport egy régi terve, hogy az útépítő munka gépeit egy központi jól megközelíthető telephelyen tudja tárolni. Cégcsoporton belül a Bellimmo Kft. tulajdonában álló, addig használaton kívüli, Üllőn található területe lett kijelölve. A terület egy tereprendezetlen külterületi besorolású, közművekkel nem rendelkező, körbekerítettlen ingatlanon található. A tervezést és az engedélyezést nehezítette a területen áthaladó középnyomású gázvezeték, nagy feszültségű elektromos hálózat, valamint a szomszédokkal fennálló rendezetlen telekhatárok és Üllő város szabályozási terve.

A géptároló tervezésére Somogyi Miklós Somik Bt. tervező lett felkérve. A sikeres tervezési szakaszt, közmű és Önkormányzati egyeztetéseket, valamint telekalakításokat követően a kivitelezés 2017. októberben kezdődött. A beruházás tervezett költsége ~110 M Ft. A kivitelezést követően az Üllő 053/53 helyrajzi szám alatt találhat 5781 m2 területű géptároló birtokba adása a Bérlőnek 2018.02.01.-n megtörtént.

A géptároló elkészültével Üllő külterületének egy újabb része került rendezésre. A terület bérbeadás azóta is tart.